Nutzungsbedingungen

Pravno obvestilo spletnega mesta www.smonel.com

Vse pravice so pridržane. Obvestilo se nanaša na začetno stran in vse podstrani spletnega mesta www.smonel.com. Informacije in gradiva na elektronskem naslovu www.smonel.com so zaščitene s pravicami intelektualne lastnine podjetja SmonEL d.o.o.

Omejitev odgovornosti

Vse informacije in gradiva na www.smonel.com so informativne narave. SmonEL d.o.o. se bo trudil za optimalno delovanje spletnega mesta www.smonel.com, vendar ne prevzema nikakršnih odgovornosti in garancij za nemoteno uporabo spletnega mesta www.smonel.com. Vsi uporabniki uporabljajo spletno moesto www.smonel.com na lastno odgovornost. Niti SmonEL d.o.o., niti katerakoli druga fizična ali pravna oseba, ki je sodelovala pri ustvarjanju, nastanku in izdelavi spletnega mesta www.smonel.com ali še sodeluje pri nadgradnjah in novih informacijah in gradivih, ne odgovarja za nobeno škodo, ki bi izhajala iz dostopa, uporabe ali nezmožnosti uporabe informacij in gradiv na spletnem mestu www.smonel.com ali za kakršnekoli napake ali pomanjkljivosti v njihovi vsebini. SmonEL d.o.o. tudi ne more biti odgovorna za kakršnekoli poškodbe (vključno tiste, ki jih povzročijo virusi) računalniške opreme, mobilnih telefonov ali katerekoli druge aplikacije ali strojne opreme, s katero je mogoče dostopati do spletnega mesta www.smonel.com, zaradi vašega obiska spletne strani www.smonel.com ali kakršnekoli njene uporabe. SmonEL d.o.o. ne more biti odgovorna za nikakršno škodo kakršnekoli vrste, ki bi utegnila nastati zaradi uporabe ali nezmožnosti uporabe spletnega mesta www.smonel.com. SmonEL d.o.o. se bo trudilo za pravilnost, ažurnost in popolnost podatkov, vsebovanih na teh straneh, vendar ne prevzema nikakršne odgovornosti o njihovi pravilnosti, ažurnosti in popolnosti. SmonEL d.o.o. lahko te strani spremeni kadarkoli in brez predhodnega obvestila in ne prevzema nikakršne odgovornosti za posledice teh sprememb.

Omejitev uporabe informacij in gradiv

Informacije in gradiva, ki so prikazana na spletnem mestu www.smonel.com, lahko naložite z mreže za vašo osebno domačo rabo, pri čemer ne smete spreminjati označb avtorskih pravic, drugih obvestil o pravicah intelektualne lastnine ali obvestil o drugih pravicah. Dovoljeno je nalaganje in tiskanje informacij in gradiv z namenom ogledovanja in branja za nekomercialne namene. Vsako drugo kopiranje, distribuiranje, ponovno objavljanje, spreminjanje informacij in gradiv na spletnem mestu www.smonel.com ali njihovo pošiljanje po pošti ter razširjanje na kakršenkoli drug način brez predhodnega pisnega dovoljenja, je prepovedano. Pravtako je prepovedana uporaba kateregakoli elementa spletnega mesta www.smonel.com za kakršnekoli druge namene, kot za izključno osebno, nekomercialno, domačo rabo. SmonEL d.o.o. ne odgovarja za obliko in vsebino spletnih strani, ki so na kakršenkoli način povezane s spletnim mestom www.smonel.com. Pri obisku in uporabi povezanih spletnih strani je odgovornost SmonEL d.o.o. za vse primere izključena. To pravno obvestilo lahko SmonEL d.o.o. kadarkoli spremeni in je za uporabnike zavezujoče v vsakokratni spremenjeni obliki, zato priporočamo, da jih v primeru uporabe spremljate na teh straneh. Z uporabo te strani ste izkazali in potrdili, da ste seznanjeni z našimi pogoji in da se z njimi strinjate. Uporaba spletnega mesta www.smonel.com v nasprotju z navedenimi pravili je prepovedana. Uporabnik, ki uporablja strani na način, ki je v nasprotju z navedenimi pravili, je v celoti materialno in odškodninsko odgovoren.

Varstvo podatkov

SmonEL d.o.o. avtomatsko zbira podatke o uporabi teh strani, predvsem podatke, katere strani so največkrat obiskane, koliko obiskovalcev dnevno obišče te strani in koliko časa obiskovalci ostanejo na posamezni strani. Ti podatki ne omogočajo vpogleda v osebne podatke uporabnikov. SmonEL d.o.o. podatke o obiskanosti spletnega mesta www.smonel.com uporablja za statistiko obiskanosti spletnega mesta www.smonel.com. Osebne podatke, ki nam jih uporabnik spletnega mesta www.smonel.com posreduje preko spletnega obrazca, bomo uporabljali zgolj za lastne potrebe.